Dekoteam


hintere Reihe v.l.n.r.: Lars, Reinhard, Frank, Johanna, Stefanie, Markus

vordere Reihe v.l.n.r: Katharina,  Julia, Sabine, Daniela, Valerie, Sabrina